Klasės svetainė „Pertrauka“

Pertrauka - vienas gražiausių ir prasmingiausių tarp pamokų praleisto laiko formų. Vieniems ji išliks kaip gražus mokyklinis prisiminimas, kitiems - kaip laikas, praleistas besipešant ir taikantis su bendraminčiais, tretiems - kaip kūrybos šaltinio ištakos. 1 b klasės bendruomenės svetainė vadinasi „ Pertrauka“ . Kiekvienas žmogus turi teisę į pertrauką, tik kaip ją praleisime, priklauso nuo mūsų. Turėdami laisvą pertraukėlę, užsukite ir pasisvečiuokite klasės svetainėje.


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-131 „Dėl Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo ir pavedimo Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktoriui, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla vadinasi Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija.

Klaipėdos g. 138, LT - 37368 Panevėžys, tel. (8 45)527717, kodas 190423684

 

Mokyklos tinklalapis: www.alipniunomokykla.lt

Klasės elektroninis paštas: klases.el.pastas@gmail.com

Tamo elektroninis dienynas: www.tamo.lt

Klasės svetainė: www.pertrauka1.jimdo.com

Į mokyklą ateina maži žmogučiai dideliame dūžtančių formų pasaulyje. Net pirmasis skambutis jiems atrodo toks didelis — didesnis už saulę. Mokykloje mažieji žmogučiai bėga, skuba, lekia... Rodos, patį gyvenimą aplenks.

Laikui bėgant, išmoksta mokykliniais laiptais lipti lėtai, palengva, pamažu... Kiekvienais metais erdvė didėja, mokykloje besimokantys mokiniai išmoksta pajusti tos erdvės dydį, išmoksta išskleisti sparnus ir kilti į didįjį skrydį, išmoksta nenukristi, išmoksta nesuklupti, išmoksta nepaslysti...

Baigę mokyklą, gyvenimo žygin keliauja, būdami stiprūs ir ryžtingi, gebėdami kurti savo ateitį ir surasti savąjį kelią...

 

Alfonso Lipniūno mokykla — grožio ir gėrio sklidina,

     Nenuoramų linksmų siautimo kupina

     Ir džiaugsmo pilna.

     Kam teko apsilankyt,

Kam teko piešinius, šokius, vaidinimus

Ir Žalią vėliavą matyt,

Eilių, mišių, giesmių, dainų klausyt...

Tas tik gali sakyt:

„Kaip norėčiau Lipniūno mokyklą lankyt...“

 

 

Virtuali kelionė po Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją

VERTYBĖS MOKYKLOJE

Mokyklos daina

MOKSLO IR ŽINIŲ SALA

Mokykla, Tu mūsų turtas:
Saulė, Meilė ir Šviesa.
Tu — lyg ratas koks užburtas,
Žinių lobis ir tiesa.

Priedainis

Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.
Jeigu mokslo vandenyne
Salą mažą Tu atrasi.
Didelį žinių lobyną
Iš salos tos išsineši.

Priedainis

O Lipniūno mokykla
Ir yra Žinių sala.
Klegesio vaikų ir džiaugsmo
Ji kas dieną kupina.

Priedainis

Kunigo dvasia, dorumas,
Mokslo siekis, žingeidumas…
Meilė Dievui, artimam.
Jai ir Jam, Tau ir Man.

Priedainis

 

Žodžiai  mokytojos Danguolės Kviliūnienės ir mokinės Austėjos Ramanauskaitės

 

MOKYKLOS  DAINOS ĮRAŠAS: 

http://www.alipniunomokykla.lt/j25/dokumentai/Himnas.mp3

 

 

 

Himnas Mokyklos daina.mp3
MP3 Audio File 6.0 MB

 

Mokykla pateko į Lietuvos aktyviausių mokyklų sąrašą

Mokytojai, mokiniai ir tėveliai dalinosi patirtimi, įspūdžiais, renginių aprašymais, didžiavosi savo pasiekimais mokyklų interaktyvioje svetainėje „Mokytojo dienoraštis“ ir pateko į Lietuvos aktyviausių mokyklų sąrašą. Kaip smagu, kai apie mokyklos vykdomas veiklas sužino ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir kitos Lietuvos ir užsienio mokyklos.

                     „Mokytojo dienoraštis“ skatina mokytojus ieškoti naujų mokymo būdų, semtis idėjų, burti tėvelius į bendras su vaikais veiklas. Tėvelius kviečia daugiau domėtis vaiko pomėgiais, profesiniu orientavimu, su vaikais laiką leisti ne prie tevelevizoriaus namuose, o bendrauti su vaikais ir mokytojais bendrose mokyklos veiklose.

Mokykla aktyviai interaktyvioje „Mokyklos tribūnoje“ pristatė įvairias mokyklos veiklas, todėl kviečiama prisijungti, rašyti savo nuomonę, klausti, bendrauti, bendradarbiauti ir dalyvauti projekte „T klasė“. Raidė ,,T” reiškia ,,Tėvų”, tikslas – skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą. Projekto „T klasė“ komanda žada vykti į aktyviausiai projekte dalyvaujančias mokyklas, kviesti tėvus į vaizdo konferencijas, kalbėtis su specialistais, žymiais pedagogais, psichologais, rinkti metodinę medžiagą apie aktyviausias mokyklas, pagal ją sukurti ,,T klasės” metodinį filmą, išleisti 2 leidinius, juose daug dėmesio bus skiriama savivaldai mokykloje, motyvacijai, profesiniam orientavimui.

Plačiau skaitykite:

Aktyviausios mokyklos: http://www.mokytojodienorastis.lt/lt/aktyviausios-mokyklos.htm, projektas „T klasė“: http://www.mokytojodienorastis.lt/lt/apie-projekta.htm.


Lietuvos garbė apdovanojimas

Metų kaimyno“ apdovanojimą pelnė mokyklos kapelionas kunigas iš Argentinos Domingo Avallaneda Cabanillas.  Statulėlę jam įteikė Naglis Šulija.

 

Sveikiname ir didžiuojamės, kad kunigas Domingo dirba mūsų mokykloje... 

Mokyklos bendruomenė